ارزان شد! چهارفصل نمایش بزرگتر

پیتزا چهارفصل

محصول جدید

ران گوساله/ فیله مرغ/ پپرونی/ بیکن گوشت/ تاپینگ پیتزا

ریال 731,500

-23%

ریال 950,000

  • 28 cm
  • 32 cm